C and Z Purlin

Hot

C and Z Purlin

संरचनाको तौल र मूल्य कम गर्नु आजको निर्माण कार्यको सबै भन्दा ठुलो चुनौती हो | यस तथ्यलाइ आत्मसाथ गर्दै यस उधोगले C र Z Purlin उत्पादन शुरु गरेको छ | यस्ता च्यानलको प्रयोग सबै किसिमको Truss Work मा गर्न सकिन्छ |

Description

Product Specifications
Length(mm): 305-3962
Thickness(mm): 2
Size: As per specified
Availability: In MS and Galvanized
Note: Price Unit -Per KG.

Facebook: https://www.facebook.com/sandwichprefab

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMzmZ24gkNLI_qqC2hCwXIA

You've just added this product to the cart: